Informacja o nieobecności

Dodawanie informacji o nieobecności

do góry strony
  • W widoku generowania grafiku lub w widoku Terminarz zaznacz przycisk Dodaj informację o nieobecności.

  • W nowym oknie wskaż lekarza. Jeżeli edytujesz własny grafik, od razu zaznacz komórkę/gabinet, w której chcesz dodać nieobecność.
  • Zaznacz daty nieobecności. Program domyślnie zaznacza całodzienną nieobecność. Jeżeli chcesz zaznaczyć nieobecność w wybranych godzinach, odznacz checkbox i wpisz godziny nieobecności.
  • Jeżeli program nie wykryje konfliktów (brak umówionych zdarzeń w oznaczonym czasie), przejdź do okna podsumowania, w którym możesz wpisać komentarz dotyczący nieobecności. Program wyświetli nieobecność w Terminarzu wraz z dodanym komentarzem.

Rozwiązywanie konfliktów – dostępne opcje

do góry strony
Po zaznaczeniu dat planowanej nieobecności, z prawej strony okna widoczne będą informacje o konfliktach i dostępne opcje.

Terminy grafiku on-line oznaczone są błękitną ikoną obok nazwiska pacjenta. Terminy on-line nie zawierają informacji o typie wizyty.

Odwołaj wszystkie wydarzenia

  • Po wybraniu tej opcji wszystkie terminy w zaznaczonym czasie zostaną odwołane. Skontaktuj się wcześniej z pacjentami, ponieważ odwołanych zdarzeń nie można automatycznie przywrócić.
  • Podaj przyczynę odwołania zdarzeń i przejdź dalej, aby kontynuować.

Przenieś wszystkie zaplanowane wydarzenia poza godziny przyjęć

Opcja jest dostępna jeżeli wśród zaplanowanych wydarzeń znajdują się tylko te z grafiku lokalnego.

Wybranie tej opcji umożliwia kontynuowanie wprowadzania informacji o nieobecności. Wszystkie umówione w zaznaczonym okresie wizyty zostaną przeniesione w grafiku Użytkownika poza godziny przyjęć (odpowiednio dla poszczególnych dni). Liczba przeniesionych wizyt będzie widoczna w okienku w nagłówku terminarza, pod datą i nazwiskiem lekarza, a szczegóły wraz z dostępnymi opcjami – po kliknięciu w nagłówek.

Uwaga!
Nie można przenieść poza godziny przyjęć wydarzeń z grafików on-line.

Przenieś wszystkie wydarzenia poza godziny przyjęć

Zaznaczenie tej opcji otworzy specjalny widok, w którym z prawej strony wyświetli się lista pacjentów zarejestrowanych. Terminy wizyt, które chcesz przenieść, są specjalnie oznaczone (wyszarzone).

  • Aby przenieść wizytę pacjenta, zaznacz jego dane na liście zarejestrowanych pacjentów przeznaczonych do obsłużenia i za pomocą kursora przenieś na wybrany termin lub zaznaczywszy dane pacjenta, kliknij wolny termin.
  • Jeżeli chcesz przenieść wizytę pacjenta na odległy termin, przejdź do odpowiedniej daty za pomocą opcji znajdujących się nad Terminarzem (opcja Wybierz dni).
  • Możesz usunąć pacjenta z tej listy klikając ikonę kosza.
  • Aby przejść dalej, zamknij widok służący do obsługi listy pacjentów przyciskiem Powrót.

Pomoc techniczna i aktywacja

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–piątek, w godz. 9.00–17.00
e-mail: empendium@mp.pl