Generowanie grafików

Nowy grafik

do góry strony
Terminarzem może zarządzać Użytkownik, który ma przypisane uprawnienia Zarządcy grafików dla danego świadczeniodawcy/poradni lub będąc np. lekarzem, ma przypisane przez Administratora/Zarządcę placówki uprawnienia do zarządzania własnymi grafikami.
Aby wygenerować grafik dla Użytkownika i uzupełnić widok Terminarza, musi on być przypisany w oknie Role użytkownika do terminarza poradni świadczeniodawcy/świadczeniodawców, w której chce wygenerować grafik.
 • W ustawieniach konkretnego Użytkownika zaznacz pole Zarządzanie grafikami i kliknij Generuj.
 • W oknie generowania grafiku wskaż komórkę, w której będzie przyjmował Użytkownik, i kliknij przycisk Dalej.
 • W oknie Zakresy czasu określ, jak długo grafik ma obowiązywać, i zaznacz przycisk Wprowadź nowe godziny.
 • Możesz wygenerować nowy grafik z poziomu Terminarza. W tym celu kliknij w widoku Terminarz opcję Dodaj nowe godziny pracy, wybierz lekarza, któremu chcesz utworzyć grafik, i postępuj, jak opisano wyżej.
 • Uwaga!
  Jeżeli w oknie Zakresy czasu grafiki kolidują ze sobą, program wyświetli informację o błędzie.

  Grafik lokalny

  do góry strony
  Kliknięcie Wprowadź nowe godziny otworzy okno Godziny pracy, w którym należy wprowadzić parametry grafiku.

  • W oknie Godziny pracy określ:
   • dni tygodnia, w których ma obowiązywać grafik (zaznacz checkbox)
   • godziny przyjęć (wprowadź lub wybierz z listy, która wyświetli się po kliknięciu)
   • czas trwania wizyty (wprowadź lub wybierz z listy)
   • co ile tygodni lekarz przyjmuje (wybierz właściwą liczbę z listy)
   • rodzaj wizyty (wybierz z listy: wizyta, wizyta domowa)
   • etykietę (klikając przycisk, możesz zmieniać etykiety lub zarządzać nimi zgodnie z uprawnieniami), domyślnie grafik ma szarą etykietę
   • zasoby (np. aparat USG), które będą Ci potrzebne podczas wizyt (klikając przycisk, możesz dodawać zasoby lub zarządzać nimi zgodnie z uprawnieniami)
   • dodatkowe informacje (komentarz do grafiku).
  • Potwierdź dane – grafik wyświetli się w oknie Zakresy czasu.
  • Jeżeli program nie znalazł konfliktów w bazie danych, kliknij Zakończ, aby dokończyć generowanie grafiku – grafik zostanie dodany i będzie wyświetlany w widoku Terminarz i ustawieniach Użytkownika wraz z danymi dotyczącymi liczby zarejestrowanych na dany dzień pacjentów.
  • Uwaga!
   Dodanie zasobu lub etykiety do grafiku sygnalizowane jest w Terminarzu odpowiadającym im kolorem.

  Grafik on-line

  do góry strony
  Jeżeli terminarz poradni jest zintegrowany z terminarzem eMPendium kalendarz, możesz dodawać nowe terminy on-line, które będą się wyświetlać w programie oraz w aplikacji eMPendium kalendarz.
  Zobacz, jak zintegrować terminarze.
  Jeżeli w czasie integracji terminarza lokalnego z aplikacją eMPendium kalendarz, istnieją w programie lokalne grafiki, które kolidują z grafikiem on-line, program doda grafik on-line do terminarza wraz z umówionymi wizytami – wyświetli go równolegle do grafiku lokalnego i nada mu czerwoną etykietę.

  Wskazane jest, aby w przypadku, gdy integrowane są równolegle istniejące grafiki, sprawdzić, czy nie ma równolegle umówionych wizyt.
  Aby utworzyć nowe godziny pracy on-line:
  • W oknie Dodaj nowe godziny pracy kliknij przycisk On-line.
  • Określ:
   • dni tygodnia
   • godziny przyjęć
   • czas trwania wizyty
   • co ile tygodni przyjmuje lekarz.
  • Potwierdź dane.
  • Jeżeli program nie znalazł konfliktów w bazie danych, kliknij Zakończ, aby ukończyć generowanie grafiku – grafik zostanie dodany i będzie wyświetlany w widoku Terminarz (jeżeli Użytkownik zalogowany jest za pomocą takiego loginu i hasła, jak do portalu MP – logowanie możliwe w widoku ustawień Użytkownika po kliknięciu Konto MP) oraz w aplikacji internetowej eMPendium kalendarz.
  • Grafik on-line domyślnie oznaczony jest błękitną etykietą.

  Nowy grafik na podstawie widocznych

  do góry strony
  Terminarzem może zarządzać Użytkowik, który ma przypisane uprawnienia Zarządcy grafików dla danego świadczeniodawcy/poradni lub będąc np. lekarzem, ma przypisane przez Administratora/Zarządcę placówki uprawnienia do zarządzania własnymi grafikami.
  Aby wygenerować grafik dla Użytkownika, musi on być przypisany w oknie Role użytkownika do terminarza poradni świadczeniodawcy/świadczeniodawców, w której chce utworzyć grafik.
  • W widoku Terminarz kliknij przycisk Generuj na podstawie widocznych i określ Użytkownika (możesz to zrobić również z poziomu danych poszczególnych Użytkowników).
  • W kolejnym oknie wskaż lekarza, a następnie komórkę, w której chcesz powtórzyć grafik, i kliknij przycisk Dalej.
  • W nowym oknie z zakresem czasu wyświetli się dodany grafik. Określ, jak długo ma obowiązywać, i przejdź dalej.
  • Jeżeli program nie znalazł konfliktów w bazie danych, kliknij Zakończ, aby ukończyć generowanie grafiku – grafik zostanie dodany i będzie wyświetlony w ustawieniach Użytkownika oraz w Terminarzu.

  Konflikty

  do góry strony
  Jeżeli program wykryje w bazie konflikty, wyświetli informację z prawej strony okna generowania grafiku Zakresy czasu wraz z dostępnymi opcjami.

  Domyślnie zaznaczone są wszystkie kolidujące ze sobą grafiki (grafiki on-line zaznaczone są niebieskim podkreśleniem).
  Aby móc kontynuować, należy usunąć konflikty.
  • Kliknij przycisk Usuń wszystkie wskazane grafiki znajdujący się nad konfliktami.
  • Po wybraniu tej opcji wszystkie grafiki w zaznaczonym czasie zostaną odwołane, a zarejestrowane zdarzenia zostaną przeniesione poza godziny przyjęć w dniu, w którym anulowano grafik.
  • Możesz ręcznie odznaczyć grafiki, których nie chcesz usunąć ze względu na zerejestrowane zdarzenia:
   • zaznacz checkbox odznacz wszystkie
   • zaznacz tylko te grafiki, które chcesz usunąć
   • kliknij przycisk Usuń wszystkie wskazane grafiki i zamknij okno.
  Uwaga!
  Zdarzeń z grafiku on-line nie można przenieść do lokalnego Terminarza i odwrotnie.

  Pomoc techniczna i aktywacja

  tel.: +48 12 293 40 08
  poniedziałek–piątek, w godz. 9.00–17.00
  e-mail: empendium@mp.pl