Opcje Terminarza

W górnej części widoku Terminarz wyświetla się nazwa poradni, w której jesteś zalogowany.
Możesz się przełączać między poradniami i świadczeniodawcami oraz zarządzać widokiem – za pomocą odpowiednich przycisków.

Przeglądanie terminów

do góry strony
 • Możesz przeglądać historię terminów oraz przyszłe terminy. W tym celu wykorzystaj strzałki, które pojawią się po bokach terminarza. Program pokaże terminy następne lub poprzednie względem wyświetlonych.
 • Aby swobodnie przemieszczać się po Terminarzu, kliknij przycisk Wybierz dni.
 • W oknie wyświetlonego kalendarza (zatytułowanego Zmień datę) zaznacz odpowiednią datę lub znajdujące się z prawej jego strony przyciski (Idź do dzisiaj/Idź do bieżącego dnia tygodnia).
 • Podkreślone daty w kalendarzu oznaczają, że wybrani lekarze w dostępnych terminarzach w tym czasie mają zarezerwowane jakieś wizyty.
 • Możesz wybrać w kalendarzu dni, które chcesz wyświetlić.
 • Jeżeli nie widzisz terminów on-line, przejdź do swoich danych za pomocą przycisku z nazwą użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, zaznacz przycisk Konto MP, następnie wprowadź login i hasło (jak do portalu mp.pl).

Zmiana rozmiaru Terminarza

do góry strony
 • Zaznacz przycisk Zmień rozmiar.
 • Wybierz spośród 4 możliwości dogodną wielkość wyświetlanych zdarzeń Terminarza na ekranie.

Dostępność terminarzy

do góry strony
 • Zaznacz przycisk Wybierz lekarzy.
 • W tym miejscu możesz zaznaczyć/odznaczyć widoczność grafików poszczególnych Użytkowników w Terminarzu.
 • Lekarze wyświetlają się oznaczeni kolorami, jakie przypisano im w Terminarzu z najbliższymi wolnymi terminami.
 • Kliknij wolny termin, aby przenieść się do konkretnej daty.
 • Jeżeli nie widzisz terminów on-line, przejdź do swoich danych za pomocą przycisku z nazwą użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, zaznacz przycisk Konto MP, następnie wprowadź login i hasło (jak do portalu mp.pl).
  Komunikat dotyczący braku połączenia z kalendarzem on-line pojawi się w panelu bocznym.

Wyszukiwanie zdarzeń

do góry strony
 • Kliknij przycisk Szukaj wizyt.
 • W polu wyszukiwarki wprowadź dane zdarzenia, którego szukasz.
 • Wyszukane zdarzenia wyświetlą się w postaci listy z podziałem na archiwalne i zaplanowane.
 • Możesz przejść do wybranego na liście zdarzenia, klikając na nie, lub zamknąć listę.
 • Jeżeli chcesz wrócić do poprzedniego widoku, skorzystaj z opcji kalendarza Zmień datę.

Generowanie nowych grafików

do góry strony
Zaznacz Dodaj godziny pracy (możesz dodać nowe na podstawie wyświetlonych terminów) i postępuj, jak opisano w części Generowanie grafików.
Przejdź do Generowanie grafików.

Dodawanie informacji o nieobecności

do góry strony
Przejdź do Dodawanie informacji o nieobecności.

Oznaczenia w Terminarzu

do góry strony
 • Każdy Użytkownik przypisany do Terminarza ma określony podczas konfiguracji kolor.
 • Jeżeli nie masz uprawnień do edycji danych, w nagłówku nad grafikami będzie widoczne czerwone oznaczenie.
 • Nad każdym grafikiem znajduje się ikona edycji – możesz przejść do edycji grafiku.
 • Jeżeli do grafiku dodano komentarz, wskaż kursorem widoczną nad grafikiem ikonę komentarza, aby go przeczytać.
 • Grafiki lokalne mają domyślnie szare etykiety.
 • Grafiki on-line mają domyślnie błękitne etykiety.
 • Jeżeli do grafiku przypisano zasoby – kolor, jakim oznaczono dany zasób, wyświetli się z prawej strony grafiku.
 • Jeżeli grafik lokalny i grafik on-line nachodzą na siebie, wówczas etykiety grafików mają czerwony, ostrzegawczy kolor.
 • Poszczególne terminy w grafiku będą oznaczone kolorami, w zależności od ich statusu.
  Przejdź do statusów zarejestrowanych zdarzeń.

Edycja grafiku

do góry strony
 • Przy każdym grafiku znajduje się ikona edycji dostępna dla osób uprawnionych do edycji grafiku.

  (W przypadku grafików on-line dostępna jest jedynie opcja usunięcia grafiku.)
 • W górnej części Terminarza, pod nazwiskiem lekarza znajdują się dodatkowe opcje, które można rozwinąć poprzez kliknięcie:
  • Umów poza grafikiem – dostępna dla osób uprawnionych do umawiania wizyt
  • Dodaj godziny pracy – program otwiera okno generowania Terminarza, w którym data domyślnie ustawiona jest na bieżący dzień, z możliwością edycji
  • Generuj na podstawie widocznych
  • Odwołaj wszystkie wizyty poza grafikiem
  • dane pacjentów przeniesionych lub umówionych poza godzinami przyjęć.
 • W celu dodania godzin pracy w danym dniu wystarczy kliknąć w wolne pole Terminarza, co otworzy okno generowania grafiku dla zaznaczonego dnia, z możliwością zmiany dat.
  • Jeżeli w zaznaczonym dniu istnieje już jakiś grafik, zostanie on wyświetlony Użytkownikowi.

Wolne terminy

do góry strony
Aby wyświetlić wolne terminy poszczególnych lekarzy, zaznacz przycisk Wolne terminy. W nowym oknie wyświetlą się wolne terminy dostępnych w terminarzu lekarzy.
W oknie wyszukiwarki możesz ustalić parametry wyszukiwania:
 • liczbę wolnych terminów wyświetlanych przy nazwisku każdego z lekarzy (domyślnie program wyświetla 10 terminów)
 • minimalny czas trwania wizyty
 • wyświetlanie terminów online.
Jeżeli chcesz przejść do wybranej daty, kliknij wyświetlony wolny termin.

Zapisywanie/drukowanie zdarzeń

do góry strony
 • Aby zapisać lub wydrukować zdarzenia terminarza danej placówki, której grafiki wyświetlają się na ekranie, kliknij Zapisz do pliku/Drukuj
 • Wybierz datę i lekarza, którego grafik chcesz zapisać/wydrukować
 • Kliknij Zapisz do pliku, aby zapisać listę zdarzeń w wybranym miejscy w komputerze
 • Jeżeli chcesz wydrukować terminarz, kliknij Drukuj – zdarzenia z terminarza zostaną wydrukowane chronologicznie dla każdego z lekarzy.

Pomoc techniczna i aktywacja

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–piątek, w godz. 9.00–17.00
e-mail: empendium@mp.pl