Zarządzanie pracownikami

Dodaj lub usuń Zarządcę/Recepcjonistę

 • Otwórz zakładkę Pracownicy w widoku Zarządzaj i dopisz nazwisko pracownika do listy w części Recepcja lub Zarządcy, zaznaczając odpowiedni przycisk Dodaj recepcjonistę/Dodaj zarządcę.

 • Uzupełnij dane pracownika, a następnie zatwierdź je, zaznaczając przycisk Dodaj.
 • Aby usunąć nazwisko pracownika z listy, zaznacz ikonę kosza.

Uwaga
Po utworzeniu Zarządcy zostaje automatycznie dodany do listy pracowników Recepcjonista, o takich samych poświadczeniach (nazwisko, adres e-mail) jak Zarządca, co daje mu w aplikacji uprawnienia Recepcjonisty.
Zarządca nie może usunąć swojego nazwiska z listy Zarządców. Może to zrobić inny Zarządca.


do góry strony

Dodaj lub usuń lekarza

 • Otwórz zakładkę Pracownicy w widoku Zarządzaj i kliknij Dodaj lekarza w kolumnie Lekarze. (Jeśli jesteś lekarzem, możesz w tym miejscu dopisać swoje nazwisko.)
 • Uzupełnij dane pracownika, a następnie zaznacz przycisk Dodaj lekarza.

 • Po wprowadzeniu danych lekarza, który posiada konto w portalu mp.pl, zostanie wysłana do niego automatyczna wiadomość e-mail w celu zaakceptowania wizytówki na liście pracowników placówki.

  Dopóki lekarz nie zaakceptuje danych, nie zostanie dołączony do pracowników placówki.

 • Jeżeli chcesz, aby lekarz mógł rejestrować pacjentów, dołącz jego nazwisko do listy pracowników Recepcji.
 • Usunięcie lekarza z listy pracowników nie wiąże się z wysłaniem żadnej wiadomości.

Uwaga
Jeżeli chcesz wpisać na listę pracowników lekarza, który nie ma konta w portalu MP, wpisz jego dane w aplikacji, jak wyżej. Pracownik zostanie dołączony do listy i jeśli w formularzu został wpisany adres e-mail, zostanie wysłany do niego komunikat. Lekarz, który nie założy konta w MP nie będzie mógł logować się do aplikacji eMPendium kalendarz.


do góry strony

Aktualizacja danych lekarzy

 • Otwórz w widoku Zarządzaj zakładkę Pracownicy, zaznacz ikonę edycji w wizytówce lekarza i uaktualnij dane.
 • Aktualizacja danych wiąże się z wysłaniem do pracownika wiadomości e-mail z linkiem do strony, na której można zaakceptować lub odrzucić zmiany.do góry strony

eMPendium kalendarz

Uruchom program

Pomoc techniczna i aktywacja

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–czwartek, w godz. 8.00–18.00
piątek, w godz. 8.00–17.00
e-mail: empendium@mp.pl