Zarządzanie grafikami

Ustalanie grafików

 • Otwórz zakładkę Godziny pracy w widoku Zarządzaj.
 • Zaznacz nazwisko lekarza, dla którego chcesz wygenerować grafik, i kliknij przycisk Generuj godziny pracy.

 • W nowym oknie ustal parametry dla grafiku (możesz zmienić domyślne dane):
  – przedział czasowy
  – dni tygodnia
  – godziny i czas trwania wizyt
  – dostępność on-line
  – dostępność dla Recepcji.

 • Zaakceptuj wprowadzone dane przyciskiem Dalej, a wyświetli się ustalony grafik (możesz pominąć wybrane dni).
 • Zaznacz przycisk Generuj godziny pracy u dołu strony. (W wizytówkach lekarzy, którzy bedą mieli ustalony grafik, pojawi się widżet umożliwiający umówienie się na wizytę).
 • Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe godziny przyjęć dla lekarza – kliknij ponownie Generuj godziny pracy.
 • W nowym oknie zaznacz dni tygodnia, w jakich chcesz dodać nowe terminy i ustal parametry dla nowego grafiku, jak wyżej.

Uwaga
Ważne, aby godziny przyjęć nie nakładały się na siebie. W przeciwnym razie system zażąda usunięcia konfliktów. Po usunięciu konfliktów będzie można wygenerować grafik.


do góry strony

Dodawanie grafiku dla pojedynczych dni

 • Jeśli chcesz dodać pojedynczy grafik w pojedynczym dniu, wybierz dzień w terminarzu, kliknij Dodaj godziny i wypełnij dane dotyczące dostępnych terminów dla danego lekarza (dostępność on-line, dostępność dla Recepcji).
 • System informuje o ewentualnych konfliktach podczas generowania grafiku. Po ich usunięciu będziesz mógł dodać nowy grafik.do góry strony

Usuwanie grafików

Możesz usunąć godziny przyjęć, na które pacjenci nie zostali zarejestrowani.

 • Aby usunąć wygenerowany grafik, kliknij czerwony przycisk Usuń godziny pracy i wybierz, od jakiej daty chcesz usunąć grafik lekarza.

 • Jeśli chcesz usunąć pojedyncze dni w grafiku, kliknij Zarządzaj w wybranym dniu terminarza, i usuń godziny pracy.do góry strony

Dostępność grafików

Wybierz dzień w terminarzu i zaznacz Zarządzaj. W tym miejscu możesz określić, czy jesteś dostępny dla Recepcji i on-line.
do góry strony

Informacja o umówionych i odwołanych wizytach w wybranym dniu

W zakładce Godziny przyjęć na kartach terminarza znajduje się informacja o liczbie umówionych i odwołanych wizyt w danym dniu. Zaznacz przycisk Zarządzaj, aby zobaczyć szczegóły.
do góry strony

eMPendium kalendarz

Uruchom program

Pomoc techniczna i aktywacja

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–piątek, w godz. 9.00–17.00
e-mail: empendium@mp.pl