Hormonalnie czynny rak kory nadnerczy u 29-letniego mężczyzny

29.04.2019
Barbara Michalik, Tomasz Gawlik, Daria Handkiewicz-Junak, Jolanta Krajewska, Barbara Jarząb
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Jarząb B. Newbold K. (red.): Endocrine cancers: a selection of challenging cases. Nowotwory złośliwe gruczołów dokrewnych – wybór przypadków. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2015