Interdyscyplinarnie

z pogranicza diabetologii więcej

z pogranicza chirurgii więcej

 • Nowoczesna chirurgia przytarczyc
  Chirurgia przytarczyc powinna się koncentrować w placówkach specjalistycznych, gdzie chirurdzy z doświadczeniem w tej dziedzinie rocznie wykonują odpowiednio dużą liczbę operacji z tego zakresu. Konsensus ekspertów European Society of Endocrine Surgeons zaleca koncentrację chirurgii przytarczyc w ośrodkach z oddziałami typu Endocrine Surgery Unit. Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa prof. Marcina Barczyńskiego i prof. Aleksandra Konturka.
 • Diagnostyka zmian ogniskowych tarczycy u osób dorosłych i wskazania do leczenia operacyjnego
  Omówienie aktualnych polskich Rekomendacji PTN NSO z 2022 roku – dla endokrynologów, internistów, lekarzy rodzinnych, chirurgów i wszystkich lekarzy wykonujących badanie USG tarczycy.

z pogranicza ginekologii więcej

z pogranicza pediatrii więcej

z pogranicza okulistyki więcej

 • Metody leczenia orbitopatii tarczycowej
  Nie tylko nie ma gwarancji, że po zastosowaniu teprotumumabu zmiany chorobowe się cofną całkowicie, ale także że pacjent uzyska wygląd oczu sprzed choroby. Oczekiwania pacjentów co do efektów leczenia tym lekiem mogą być zbyt duże w stosunku do jego możliwości – mówi prof. Tomasz Bednarczuk, endokrynolog z Katedry i Klinik Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM.
 • Atlas objawów i sposobów ich oceny u pacjentów z orbitopatią Gravesa (EUGOGO)
  European Group of Graves' Orbitopathy udostępniła praktyczny, ilustrowany atlas ułatwiający prawidłowe przeprowadzenie badania i ocenę nasilenia objawów towarzyszących orbitopatii w przebiegu choroby Gravesa.