Krótko działające leki znieczulające

KRÓTKO DZIAŁAJĄCE LEKI ZNIECZULAJĄCE

Zaleca się stosowanie krótko działających leków nasennych i przeciwbólowych. Jedną z zalecanych metod jest wykorzystanie znieczulenia całkowicie dożylnego określanego akronimem TIVA. Do jego zalet należą:
  • szybkie wybudzanie pacjenta
  • brak kaszlu i podrażnienia dróg oddechowych
  • redukcja PONV
  • brak ryzyka wystąpienia hipertermii złośliwej.

Zgodnie z protokołem ERAS zalecane jest stosowanie krótko działających leków znieczulających. Preferuje się użycie propofolu jako leku nasennego, którego dodatkowym atutem jest działanie przeciwwymiotne. Jako leki przeciwbólowe wykorzystuje się krótko działające opioidy: fentanyl, remifentanyl lub afentanyl. Do podtrzymania znieczulenia natomiast – gazy anestetyczne. Główną zaletą tego typu znieczulenia jest dobra kontrola głębokości znieczulenia. Alternatywą jest znieczulenie całkowicie dożylne (total intravenous anaesthesia – TIVA). W tym przypadku zarówno wprowadzenie do znieczulenia jak i jego podtrzymywanie odbywa się przy użyciu środków podawanych dożylnie. Najczęściej wykorzystuje się propofol i remifentanyl. Główne zalety tego typu znieczulenia to:

  • szybkie wybudzanie pacjenta
  • brak kaszlu i podrażnienia dróg oddechowych
  • redukcja pooperacyjnych nudności i wymiotów (postoperative nausea and vomiting – PONV)
  • brak ryzyka wystąpienia hipertermii złośliwej.

W oparciu o badania starszych pacjentów wykazano, że zbyt głębokie znieczulenie może być szkodliwe i zwiększać ryzyko występowania w okresie pooperacyjnym zaburzeń świadomości. Zaleca się szczególnie w tej grupie pacjentów monitorowanie głębokości znieczulenia.

Czytaj dalej: Zbilansowana podaż płynów i sodu