Kiedy się zgodzić, a kiedy nie zgodzić z wolą chorego – czyli autonomia chorego vs autonomia lekarza

20.06.2017
prof. Josep Porta-Sales (International University of Catalonia, Hiszpania)
X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” – Jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc? 25 maja 2017 r. Kraków

Zadanie finansowane w ramach umowy 633/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zobacz także