The end of Hippocratic medicine?
(Czy nadchodzi zmierzch medycyny hipokratejskiej? )

24.06.2019
Wesley Smith (Discovery Institute’s Center on Human Exceptionalism, USA)
INTERNA 2019 – XVIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych” Kraków, 24 maja 2019 r.