Podstawy etyki lekarskiej

 • Rola pacjentów w opiniowaniu badań klinicznych produktów leczniczych

  W ramach nowelizacji procesu opiniowania etycznego badań klinicznych produktów leczniczych utworzono nową Naczelną Komisję Bioetyczną (NKB) przy Agencji Badań Medycznych. W jej 30 osobowym składzie przewidziano 3 miejsca dla przedstawicieli organizacji pacjentów wpisanych do wykazu organizacji pacjentów.

 • Nowe zasady etycznej oceny badań klinicznych produktów leczniczych

  W Polsce opiniowaniem projektów eksperymentów medycznych, którymi są m.in. badania kliniczne produktów leczniczych, zajmują się komisje bioetyczne tworzone przy okręgowych izbach lekarskich, instytutach naukowobadawczych oraz wyższych uczelniach z wydziałem medycznym lub wydziałem nauk o zdrowiu.

 • Etyka i opłacalność w praktyce medycznej

  Środki przeznaczane na ochronę zdrowia mogłyby zostać spożytkowane w inny sposób i do pewnego stopnia zapobiec chorobom czy poprawić zdrowie i dobrostan społeczeństwa. CEA służy porównaniu korzyści netto i kosztów różnych usług medycznych, co ułatwia ustalenie priorytetów w gospodarowaniu ograniczonymi zasobami. Jednakże nawet ocena uwzględniająca perspektywę społeczną ma ograniczoną przydatność ze względu na zróżnicowanie i niepewność, które są nieodłącznie wpisane w praktykę medyczną.

 • Etyka pracy i płacy w systemie ochrony zdrowia

  Dążąc do zwiększania efektywności i skuteczności świadczeń w systemie ochrony zdrowia, należy pamiętać o godności pracownika, podmiotowym wymiarze pracy ludzkiej i szczególnym charakterze pracy w obszarze ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

 • Etyka w czasach zarazy – uboższa medycyna

  W czasach pandemii lekarz stał się dla chorego osobą anonimową, schowaną za podwójną maską, przyłbicą i kapturem. Pacjent nie widzi oczu swojego lekarza, a przecież kontakt wzrokowy ma zasadnicze znaczenie dla nawiązania dobrej relacji międzyludzkiej. Spojrzenie lekarza może mieć wielką moc w procesie leczenia.

 • Ja pozostanę w przyjaźni z doktorem Judymem

  Bardzo podoba mi się twierdzenie, że istnieją tylko dwa powołania w życiu publicznym, a mianowicie powołanie kapłańskie i lekarskie. Medycyny można się nauczyć, ale lekarzem trzeba się urodzić.

 • Duchowość a wypalenie zawodowe lekarzy

  Czy lekarz ma być „tylko” specjalistą – fachowcem w swojej dziedzinie? Czy nie powinien być człowiekiem z poczuciem misji, pełnym zrozumienia i współczucia, który wie, jak choroba oddziałuje na pacjenta? Czy oprócz wiedzy medycznej ma się także cechować szczególną wrażliwością i posiadać podstawowe umiejętności psychoterapeutyczne (np. aktywne słuchanie, wsparcie)?

 • Wydawanie zaświadczeń lekarskich

  „Wydawanie zaświadczeń lekarskich jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego badania lub odpowiedniej dokumentacji.” (KEL)

 • Kliniczne konsultacje etyczne w Polsce – potrzeby i ograniczenia

  Na rozwój etyki medycznej istotny wpływ miał postęp w naukach medycznych. Osiągnięto bardzo duże możliwości ingerowania zarówno w początki ludzkiego życia, jak i w jego podtrzymywanie. Powstawaniu nowych metod leczenia towarzyszyło zjawisko „wąskich gardeł” w opiece zdrowotnej, polegające na niemożności zapewnienia wszystkim potrzebującym dostępu do ratujących życie procedur medycznych. W takich okolicznościach utworzono pierwszą szpitalną komisję etyczną (SKE).

 • KEL: Tajemnica lekarska w kontekście ochrony informacji genetycznej

  „Lekarz i współpracujące z nim osoby są obowiązane do zabezpieczenia poufności informacji zawartych w materiale genetycznym pacjentów i ich rodzin”. (KEL)

87 artykułów - strona 1 z 9