II Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

05.09.2009
Czego nauczyła nas historia Terri Schiavo?
prof. Paul S. Mueller, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
 
 

Dylematy lekarskie w obliczu nieuchronnej śmierci i cierpienia: Definiowanie leczenia daremnego jest daremnym wysiłkiem
prof. Roman Jaeschke, McMaster University, Hamilton, Kanada

Rezygnacja z uporczywej terapii a prawo do życia
prof. Wojciech Bołoz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle nauki Kościoła
prof. Marian Machinek MSF, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle polskiego prawa
prof. Włodzimierz Wróbel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Anna Dymna
Aktorka, Fundacja "Mimo wszystko"
 
 

Zobacz także