IV Sympozjum etyczne "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarz powinien postąpić, gdy popełni błąd", Warszawa, 31 marca 2011 r.

09.09.2011

Błędy medyczne z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta
Krystyna Barbara Kozłowska (Rzecznik Praw Pacjenta)

czas 10:59


Zalecenia Rady Europy w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej
dr Piotr Mierzewski (Dyrektor Wydziału Zdrowia Rady Europy)

czas 19:23


Nieuchronność zdarzeń niepożądanych w praktyce lekarskiej
prof. dr hab. med. Richard Cranovsky

czas 32:06


Kultura bezpieczeństwa w relacjach pacjent-lekarz
prof. dr hab. med. Romuald Krajewski

czas 22:11


Lekarz drugą ofiarą błędu medycznego
Albert Wu MD MPH

czas 32:33


Sorry works! - co każdy lekarz powinien wiedzieć o ujawnianiu błędów medycznych i przeprosinach
Douglas Wojcieszak

czas 32:45


Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny w świetle polskiego prawa
prof. dr hab. Agnieszka Liszewska

czas 21:48


Dyskusja
czas 58:55