V Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej" Czy lekarz może postąpić wbrew woli pacjenta, Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.

31.10.2013
V Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej" Czy lekarz może postąpić wbrew woli pacjenta, Warszawa, 12 kwietnia 2012

Wprowadzenie
prof. dr hab. Jacek Imiela

czas 4:11


Zderzenie woli pacjenta ze stanowiskiem lekarza - przykłady z podstawowej opieki zdrowotnej
dr Konstanty Radziwiłł

czas 20:06


Zderzenie woli pacjenta ze stanowiskiem lekarza - przykłady z praktyki szpitalnej
prof. Roman Jaeschke

czas 19:04


Jak może postąpić lekarz w przypadku różnicy między jego opinią a wolą pacjenta?
prof. dr hab. Romuald Krajewski

czas 19:23


Granice autonomii pacjenta, czyli kiedy lekarz może powiedzieć pacjentowi "nie"
ks. prof. dr hab. Marian Machinek

czas 19:33


Oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo sprzeciwu - kiedy jest prawnie skuteczne
dr n. prawn. Małgorzata Serwach

czas 21:51


Odpowiedzialność karna lekarza za nieudzielenie pomocy pacjentowi a wykonanie zabiegu bez jego woli
dr n. prawn. Rafał Kubiak

czas 23:13


Ocena konfliktu spowodowanego postępowaniem wbrew woli pacjenta przez sądy lekarskie
dr Wojciech Łącki

czas 19:41


Opieka holistyczna jako sztuka zespołowego działania
ks. dr Piotr Krakowiak

czas 21:53


Dyskusja
czas 01:29:03