VI Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej" Czy lekarz powinien zapewniać pacjentom opiekę duchową? Warszawa, 4 kwietnia 2013

27.01.2014
VI Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej" Czy lekarz powinien zapewniać pacjentom opiekę duchową?
Warszawa, 4 kwietnia 2013

Czy chorzy potrzebują opieki duchowej - własne spostrzeżenia
Anna Dymna

czas 20:12


Potrzeby pacjentów w zakresie opieki duchowej - wyniki badań ankietowych
ks. prof. Janusz Surzykiewicz

czas 26:30


Opieka duchowa nad chorymi w szpitalu - dlaczego uważam że jest niezbędna?
prof. Jacek Imiela

czas 18:23


Dylematy etyczne a opieka duchowa
ks. dr hab. Andrzej Muszala

czas 20:00


Opieka duchowa nad chorymi - pomaga czy jest niepotrzebna? z perspektywy amerykańskiej
prof. Christina Puchalski

czas 22:16


Opieka duchowa nad chorymi - rozwiązania w krajach Unii Europejskiej
dr Anne Vandenhoeck

czas 21:06


Kto może zapewniać chorym opiekę duchową w szpitalu - aktualna sytuacja prawna w Polsce
dr n. prawn. Dorota Karkowska

czas 22:38


Czy zapewnienie pacjentom opieki duchowej zwiększa koszty leczenia - nie musi być drożej żeby było lepiej
dr Marek Krobicki

czas 22:26


Kto powinien zapewniać chorym opiekę duchową w szpitalu - doświadczenia opieki zespołowej
ks dr Piotr Krakowiak

czas 19:16


Dyskusja

czas 01:32:16