Badanie krwi utajonej w stolcu

24.05.2012
dr hab. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Konsultował prof. dr hab. med. Witold Bartnik,
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Krew utajona w stolcu oznacza domieszkę krwi w ilości, która nie powoduje zmian barwy ani konsystencji kału (jest zatem niezauważalna makroskopowo) i można ją wykryć jedynie metodami laboratoryjnymi. Obecność krwi utajonej w stolcu świadczy o wynaczynieniu niewielkiej ilości krwi w jakimkolwiek odcinku przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito cienkie, okrężnica, odbytnica), z różnych przyczyn ogólnoustrojowych lub miejscowych.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.