Alkoholowa marskość wątroby

11.06.2021
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jak cytować: Hartleb M.: Alkoholowa choroba wątroby. Med. Prakt., 2020; 3: 122–124, 126

Skróty: GGT – γ-glutamylotransferaza, MELD – Model of End-stage Liver Disease

Czy chorego z rozpoznaną alkoholową marskością wątroby można kwalifikować do przeszczepienia wątroby?

Zasady kwalifikacji chorego z alkoholową marskością wątroby do przeszczepienia wątroby są podobne jak w przypadku marskości spowodowanej innym czynnikiem etiologicznym i obejmują takie parametry, jak: punktacja w skali MELD >15 oraz nieobecność choroby/wywiadu onkologicznego (poza rakiem wątrobowokomórkowym), niewydolności serca lub płuc, a także czynnej infekcji bakteryjnej, wirusowej lub grzybiczej. W przypadku marskości spowodowanej nadużywaniem alkoholu zwyczajowo wymaga się 6-miesięcznego okresu abstynencji, potwierdzonego zmniejszaniem się aktywności GGT, a najlepiej – ujemnym wynikiem testu na obecność glukuronianu etylowego w moczu (wykrywa spożycie alkoholu do 3–4 dni przed wykonaniem testu). Chorzy z alkoholową marskością wątroby wymagają szczególnie dokładnej oceny innych narządów wrażliwych na uszkodzenie przez alkohol (serce, trzustka, mięśnie, ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy) oraz badań w kierunku nowotworów i stanów przednowotworowych gardła, przełyku, żołądka, okrężnicy i piersi. Wystąpienie alkoholowego zapalenia na podłożu marskości wątroby jest w większości krajów uznawane za przeciwwskazanie do pilnej transplantacji wątroby, lecz okres wymaganej abstynencji w indywidulanych przypadkach może zostać skrócony.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.