Czy grzyby z gatunku Debaryomyces hansenii mogą utrudniać gojenie się uszkodzeń błony śluzowej jelita w chorobie Leśniowskiego i Crohna?

28.05.2021
Anna Bagińska, dr n, med Małgorzata Szczepanek

Badania na myszach prowadzone przez naukowców z Washington University School of Medicine w St. Louis i Cleveland Clinic wykazały, że uszkodzona błona śluzowa jelita była szczególnie intensywnie kolonizowana przez grzyby z gatunku Debaryomyces hansenii (z rodziny Saccharomycetaceae), co w konsekwencji utrudniało proces gojenia i upośledzało regenerację krypt jelitowych. Efekt był odwracalny po podaniu myszom leku przeciwgrzybiczego – amfoterycyny B.

Ponieważ uszkodzenie błony śluzowej jelita występuje w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, w ramach kolejnego etapu badań naukowcy pobrali wycinki błony śluzowej jelita grubego 7 chorych na chorobę Leśniowskiego i Crohna oraz 10 zdrowych osób, a następnie wykonali badania w kierunku obecności D. hansenii. Obecność grzyba stwierdzono we wszystkich próbkach pochodzących od osób chorych i tylko u 1 osoby zdrowej. Oddzielna ocena materiału biologicznego pobranego w trakcie zabiegu resekcji jelita grubego od 10 chorych na chorobę Leśniowskiego i Crohna potwierdziła obecność D. hansenii wyłącznie na obszarach zmienionych chorobowo. Grzyb nie występował w nieuszkodzonej tkance jelitowej pochodzącej od tego samego pacjenta.

Grzyby D. hansenii występują powszechnie w wielu produktach spożywczych, takich jak sery czy przetworzone mięso. Jak dotąd nie sądzono, że stanowią one czynnik chorobotwórczy u ludzi. Powyższe obserwacje sugerują jednak, że ich obecność może upośledzać proces gojenia się jelita u chorych na chorobę Leśniowskiego i Crohna. Jeśli w przyszłości naukowcom uda się wykazać, że ograniczenie występowania tego grzyba u ludzi (za pomocą zmian w diecie lub leków przeciwgrzybiczych) wiąże się z poprawą w zakresie gojenia owrzodzeń błony śluzowej, może to zmienić leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.