Nadciśnienie tętnicze u pacjenta w wieku podeszłym z wielochorobowością

12.08.2022
prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii,
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ CM, Kraków
V Krakowska Konferencja Hipertensjologiczna

Wybrane treści dla pacjenta
  • Badania biochemiczne wykonywane u chorych na nadciśnienie tętnicze
  • Jak oszacować u siebie poziom ryzyka sercowo-naczyniowego?
  • Nadciśnienie „białego fartucha”
  • Ciśnienie prawidłowe wysokie
  • Hiperaldosteronizm pierwotny
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Dieta w nadciśnieniu tętniczym