Chorowanie w podeszłym wieku

16.04.2021
prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski, dr n. med. Karolina Piotrowicz
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii,
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ