Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic u osób w podeszłym wieku

17.12.2021
dr n. med. Zofia Guła, Zakład Reumatologii i Balneologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
dr n. med. Marcin Milchert, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

Wybrane treści dla pacjenta: