Skórne manifestacje dziedzicznych zespołów predysponujących do rozwoju nowotworów – zachowaj czujność. Diagnostyka, strategie postępowania, monitorowanie chorych

07.12.2017
Be vigilant for skin manifestations of inherited cancer syndromes
Alice S. M. Tidman
The Practitioner, 2017; 260 (1800): 23–27