Heparyny w codziennej praktyce – część II

27.02.2023
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
Zakład Chorób Zakrzepowo-Zatorowych, Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie;
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych