Doraźne włączenie farmakoterapii w czasie silnego stresu

16.10.2023
dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ
Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych Collegium Medicum UJ w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Dieta a stres
  • Zaburzenia nerwicowe (lękowe) związane ze stresem i pod postacią somatyczną
  • Bezsenność
  • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży