Więź z pacjentami to moja główna siła napędowa

20.01.2023
Agnieszka Krupa
Kurier MP