Pacjent z obrzękami kończyn dolnych opornymi na leczenie farmakologiczne

10.01.2017
dr n. med. Tomasz Grądalski, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Badania biochemiczne wykonywane u chorych na nadciśnienie tętnicze
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Niewydolność serca
  • Tarcza zastoinowa
  • Dieta w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby
  • Ciśnienie prawidłowe wysokie
  • Nadciśnienie „białego fartucha”
  • Hiperaldosteronizm pierwotny
  • Dieta w nadciśnieniu tętniczym