Nos i zatoki

 • Interwencje chirurgiczne stosowane w przeroście małżowin nosowych dolnych

  Wyniki przeglądu systematycznego z metaanalizą oceniające i porównujące skuteczność metod chirurgicznych w tej jednostce chorobowej.

 • Leczenie biologiczne w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych z polipami nosa

  Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

 • Antybiotykoterapia w septoplastyce

  Jak okołooperacyjna antybiotykoterapia wpływa na występowanie powikłań infekcyjnych po zabiegu septoplastyki? Wyniki badania wraz z komentarzem eksperta, prof. Karoliny Dżaman.

 • Używanie produktów z konopii indyjskich a dolegliwości ze strony nosa i zatok

  Podsumowanie wyników badania porównującego częstość występowania dolegliwości ze strony nosa i zatok u osób stosujących i niestosujących produktów z konopii indyjskich.

 • Jak leczyć ostre zapalenie zatok przynosowych u kobiet w ciąży?

  Zalecenia w zakresie antybiotykoterapii OZZP w ciąży różnią się od zaleceń dotyczących leczenia dorosłych z tym, że u kobiet w ciąży nie należy stosować fluorochinolonów oraz tetracyklin. Do najbezpieczniejszych antybiotyków i najlepiej przebadanych zaliczają się penicyliny.

 • Charakterystyka zaburzeń węchu u chorych na COVID-19

  Zaburzenia węchu i smaku należą do jednych z najczęściej obserwowanych objawów COVID-19. Pierwsze doniesienia wskazujące na związek ich występowania z zakażeniem SARS-CoV-2 pojawiły się w marcu 2020 roku. Przyczyna i przebieg tych zaburzeń u chorych na COVID-19 nadal stanowi przedmiot badań.

 • Techniki podawania leków donosowo

  Donosowe podawanie leków jest podstawowym sposobem leczenia różnych chorób wywołujących objawy ze strony nosa. Najczęściej stosowane donosowe grupy leków obejmują: α-mimetyki, glikokortykosteroidy i leki przeciwhistaminowe.

 • Miejscowe stosowanie furosemidu a częstość nawrotu polipów nosa po operacji zatok

  Furosemid to bezpieczny lek, który stosowany miejscowo w leczeniu wspomagającym po operacji zatok przynosowych zmniejsza częstość nawrotów polipów nosa – twierdzą irańscy badacze. Badaniem opublikowanym na łamach JAMA Otolaryngology w lipcu bieżącego roku objęto 110 dorosłych pacjentów, pozostających w obserwacji po endoskopowej operacji zatok przynosowych (FESS).

 • Zasady podawania leków donosowo u dzieci

  Podawanie leków donosowo jest podstawowym sposobem leczenia różnych chorób wywołujących dolegliwości ze strony nosa lub ich objawów. Optymalne działanie tych leków zapewnia ich odpowiednia depozycja w jamie nosa, bez jednoczesnego wchłaniania do krażenia ustrojowego. Na dystrybucję leków podawanych donosowo wpływają anatomiczno-fizjologiczne włąsciwości nosa oraz postać leku i technika jego aplikacji. Zapoznaj się ze wskazaniami, przewwskazaniami i opisem zabiegu.

 • Diagnostyka chorób błony śluzowej nosa u dzieci: rynoskopia przednia, badanie cytologiczne, test sacharynowy

  Podstawę procesu diagnostycznego u dzieci z przewlekłymi lub nawracającymi objawami ze strony nosa stanowi wywiad. Po ustaleniu danych z wywiadu, a przed wdrożeniem planu dalszej diagnostyki należy przeprowadzić dokładne badanie wizualne z rynoskopią przednią. Może je przeprowadzić każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Zapoznaj się z dokładnym opisem rynoskopii przedniej, cytologii nosa i testu sacharydowego przygotowanym przez ekspertów.

18 artykułów - strona 1 z 2