Nos i zatoki

 • Jak leczyć ostre zapalenie zatok przynosowych u kobiet w ciąży?

  Zalecenia w zakresie antybiotykoterapii OZZP w ciąży różnią się od zaleceń dotyczących leczenia dorosłych z tym, że u kobiet w ciąży nie należy stosować fluorochinolonów oraz tetracyklin. Do najbezpieczniejszych antybiotyków i najlepiej przebadanych zaliczają się penicyliny.

 • Charakterystyka zaburzeń węchu u chorych na COVID-19

  Zaburzenia węchu i smaku należą do jednych z najczęściej obserwowanych objawów COVID-19. Pierwsze doniesienia wskazujące na związek ich występowania z zakażeniem SARS-CoV-2 pojawiły się w marcu 2020 roku. Przyczyna i przebieg tych zaburzeń u chorych na COVID-19 nadal stanowi przedmiot badań.

 • Techniki podawania leków donosowo

  Donosowe podawanie leków jest podstawowym sposobem leczenia różnych chorób wywołujących objawy ze strony nosa. Najczęściej stosowane donosowe grupy leków obejmują: α-mimetyki, glikokortykosteroidy i leki przeciwhistaminowe.

 • Miejscowe stosowanie furosemidu a częstość nawrotu polipów nosa po operacji zatok

  Furosemid to bezpieczny lek, który stosowany miejscowo w leczeniu wspomagającym po operacji zatok przynosowych zmniejsza częstość nawrotów polipów nosa – twierdzą irańscy badacze. Badaniem opublikowanym na łamach JAMA Otolaryngology w lipcu bieżącego roku objęto 110 dorosłych pacjentów, pozostających w obserwacji po endoskopowej operacji zatok przynosowych (FESS).

 • Zasady podawania leków donosowo u dzieci

  Podawanie leków donosowo jest podstawowym sposobem leczenia różnych chorób wywołujących dolegliwości ze strony nosa lub ich objawów. Optymalne działanie tych leków zapewnia ich odpowiednia depozycja w jamie nosa, bez jednoczesnego wchłaniania do krażenia ustrojowego. Na dystrybucję leków podawanych donosowo wpływają anatomiczno-fizjologiczne włąsciwości nosa oraz postać leku i technika jego aplikacji. Zapoznaj się ze wskazaniami, przewwskazaniami i opisem zabiegu.

 • Diagnostyka chorób błony śluzowej nosa u dzieci: rynoskopia przednia, badanie cytologiczne, test sacharynowy

  Podstawę procesu diagnostycznego u dzieci z przewlekłymi lub nawracającymi objawami ze strony nosa stanowi wywiad. Po ustaleniu danych z wywiadu, a przed wdrożeniem planu dalszej diagnostyki należy przeprowadzić dokładne badanie wizualne z rynoskopią przednią. Może je przeprowadzić każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Zapoznaj się z dokładnym opisem rynoskopii przedniej, cytologii nosa i testu sacharydowego przygotowanym przez ekspertów.

 • Powikłania zapalenia zatok przynosowych

  W wieku dziecięcym występują głównie powikłania ostrego zapalenia zatok przynosowych. Dotyczą one jedynie niewielkiej grupy chorych – <3% dzieci z zapaleniami zatok. Większość z nich (>90%) stanowią powikłania oczodołowe.

 • Alergiczny nieżyt nosa

  Alergiczny nieżyt nosa to stan zapalny błon śluzowych nosa i zatok wywołany alergenami wziewnymi. Zapoznaj się z klasyfikacją i metodami leczenia.

 • Polekowy nieżyt nosa - definicja, patofizjologia, leczenie w pytaniach i odpowiedziach

  Jak odróżnić polekowy nieżyt nosa od nieżytu infekcyjnego?

 • Krwawienie z nosa

  Artykuł omawia postępowanie w przypadku wystąpienia krwawienia z nosa.

14 artykułów - strona 1 z 2