Zacienienie wyrostka sutkowatego jako przypadkowe znalezisko w badaniu obrazowym głowy

31.05.2022
Omówienie artykułu: The Prevalence of Incidental Mastoid Opacification and the Need for Intervention: A Meta-Analysis.
Mughal Z., Charlton A.R., Clark M.
Laryngoscope. 2022; 132(2): 422–432. doi: 10.1002/lary.29581. Epub 2021 Apr 21. PMID: 33881186.