MZ o profilaktyce niedosłuchu starczego

25.04.2023
Sejm

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Urazy mechaniczne przewodu słuchowego
  • Operacje uszu
  • Obiektywne metody badania słuchu
  • Głuchota starcza (Presbyacusis)
  • Rehabilitacja słuchu