Dodanie budezonidu do roztworu soli podczas płukania nosa u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok

23.01.2019
Effect of budesonide added to large-volume, low-pressure saline sinus irrigation for chronic rhinosinusitis: a randomized clinical trial
Tait S. i wsp.
JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery, 2018; 144: 605–612