Badanie

 • Subiektywne metody badania słuchu – badania audiometryczne

  Audiometria tonalna progowa jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych badań narządu słuchu. Badanie ma na celu określenie progów słyszenia przewodnictwa powietrznego i kostnego dla najbardziej reprezentatywnych częstotliwości pola słuchowego człowieka (125–8000 Hz) – niezależnie dla każdego ucha osoby badanej.

 • Subiektywne metody badania słuchu – próby stroikowe

  Za pomocą stroików można przeprowadzić jakościową oraz ilościową ocenę słuchu. Służą one do określenia pola słuchowego (opisującego zakres słuchu człowieka), a także do oceny rodzaju niedosłuchu przez porównanie przewodnictwa powietrznego i kostnego.

 • Rozpoznanie: ból ucha

  Wielu pacjentów w opiece podstawowej zgłasza się z bólem ucha (otalgią). Kiedy ucho jest źródłem bólu (otalgia pierwotna), wynik badania przedmiotowego jest zwykle nieprawidłowy. Kiedy ucho nie jest źródłem bólu (otalgia wtórna), wyniki badania ucha są zwykle prawidłowe.

 • Wyciek wydzieliny z ucha

  Wyciekiem z ucha określa się pojawianie się w przewodzie słuchowym wydzieliny o ropnym, surowiczym lub śluzowym charakterze.

 • Ból ucha

  Objaw chorób ucha zewnętrznego i środkowego (otalgia pierwotna) lub zmian chorobowych zlokalizowanych poza uchem (otalgia wtórna, ból rzutowany).

 • Medycyna ratunkowa. Ciało obce w uchu

  Artykuł przybliża zasady postępowania przy usuwaniu ciał obcych z ucha.

 • Technika badania otoskopowego i zasady interpretacji wyniku

  Artykuł omawia technikę badania otoskopowego i zasady interpretacji jego wyniku.