Ucho

Badanie więcej

 • Subiektywne metody badania słuchu – badania audiometryczne
  Audiometria tonalna progowa jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych badań narządu słuchu. Badanie ma na celu określenie progów słyszenia przewodnictwa powietrznego i kostnego dla najbardziej reprezentatywnych częstotliwości pola słuchowego człowieka (125–8000 Hz) – niezależnie dla każdego ucha osoby badanej.
 • Subiektywne metody badania słuchu – próby stroikowe
  Za pomocą stroików można przeprowadzić jakościową oraz ilościową ocenę słuchu. Służą one do określenia pola słuchowego (opisującego zakres słuchu człowieka), a także do oceny rodzaju niedosłuchu przez porównanie przewodnictwa powietrznego i kostnego.

Czop woskowinowy więcej

Zapalenie ucha środkowego więcej

Otoskleroza więcej

 • Otoskleroza – rozpoznanie i postępowanie
  Jedną z przyczyn niedosłuchu jest choroba błędnika kostnego, zwana otosklerozą, powodująca unieruchomienie strzemiączka w okienku owalnym. Pierwszy opis unieruchomienia strzemiączka przedstawił Valsalva w 1735 r., natomiast termin „otoskleroza” wprowadził w 1894 r. Politzer na podstawie wyniku badania histopatologicznego.

Niedosłuch więcej

 • CAPD - dziecko nie słyszy czy nie słucha?
  Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) to zespół objawów, wynikających z zaburzenia pracy zmysłu słuchu spowodowanych nieprawidłowościami na poziomie centralnego układu nerwowego.
 • Niedosłuch u osób starszych
  Niedosłuch dotyczy blisko jednej trzeciej osób dorosłych między 61.-70. rż. i ponad 80% osób powyżej 85. rż. Sprawdź, jakie badania należy przeprowadzić, aby rozpoznać niedosłuch, i jakie leczenie należy zastosować w przypadku tej choroby.