Technika badania otoskopowego i zasady interpretacji wyniku

02.10.2013
prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej AM w Białymstoku

Badanie otoskopowe powinno stanowić element rutynowego badania dziecka, dlatego niezwykle istotne jest opanowanie jego techniki oraz umiejętności oceny obrazu. Rozstrzyga ono o rozpoznaniu chorób ucha środkowego i nie można go zastąpić oceną objawów o nikłej wartości diagnostycznej, jak na przykład ból przy ucisku na skrawek małżowiny lub płacz towarzyszący ssaniu. Zapalenie ucha występuje u dzieci bardzo często, a jego trafne rozpoznanie i skuteczne leczenie mogą zapobiec wielu niekorzystnym następstwom. Rozpoznanie lub wykluczenie choroby ucha już podczas pierwszej wizyty dziecka u lekarza skraca czas do rozpoczęcia odpowiedniego leczenia.
Na podstawie wyglądu błony bębenkowej ocenia się stan ucha środkowego, zwłaszcza jamy bębenkowej. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że błona bębenkowa stanowi tylko część ściany zewnętrznej jamy bębenkowej i niektóre procesy chorobowe mogą przebiegać z niewielkimi zmianami w jej obrębie. Z tego powodu badanie słuchu jest niezbędnym elementem każdej oceny stanu ucha środkowego.