Warianty chodu i budowy kończyn dolnych u dzieci. Jeszcze norma, czy już patologia?

Warianty chodu i budowy kończyn dolnych u dzieci. Jeszcze norma, czy już patologia?
16.09.2010
Toe walking, flat feet and bow legs, in-toeing and out-toeing
Benjamin Jacobs
Paediatrics and Child Health, 2010; 20 (5): 221–224

Komentarz

prof. dr hab. med. Sławomir Snela
Katedra Ortopedii i Traumatologii Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

W komentowanym artykule poruszono wiele problemów, z którymi w codziennej praktyce spotykają się lekarze pediatrzy, lekarze rodzinni oraz specjaliści w dziedzinie ortopedii. Autor w sposób skondensowany i praktyczny omówił zagadnienia dotyczące naturalnego rozwoju osobniczego w odniesieniu do każdej "deformacji" oraz wyjaśnił wiele mitów dotyczących ich leczenia. Za niezwykle cenne uważam przypomnienie naturalnej ewolucji sposobu chodzenia: stawanie i chodzenie na szerokiej podstawie, następnie chodzenie z opieraniem ciężaru ciała od razu na całych stopach aż do osiągnięcia w wieku przedszkolnym chodu typowego dla dorosłych ze stawaniem najpierw na pięcie. Omawiając częsty problem chodzenia na palcach, autor bardzo słusznie podkreśla możliwość rozpoznania idiopatycznego chodzenia na palcach po wykluczeniu innych ewentualnych przyczyn, na ogół bez specjalistycznych badań. W swojej praktyce za podstawowy element postępowania uważam zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego komplikacji ciąży i/lub porodu stwarzających zagrożenie dla ośrodkowego układu nerwowego dziecka oraz momentu rozpoczęcia chodu na palcach. Jeśli rodzice podają, że dziecko bardzo często, ale nie zawsze chodzi w ten sposób, na polecenie potrafi przejść na piętach, a podczas badania klinicznego możliwe jest zgięcie grzbietowe stopy przy wyprostowanym (ważne!) kolanie, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że jest to forma indywidualnego rozwoju osobniczego. Jeśli natomiast podczas badania klinicznego przy wyprostowanym kolanie nie można zgiąć stopy grzbietowo, to po wykluczeniu przyczyn neurologicznych można podejrzewać idiopatyczne skrócenie ścięgna Achillesa. Takie przypadki występują jednak bardzo rzadko. Chodzenie na palcach powinno stopniowo zanikać i zazwyczaj nie obserwuje się go u nastolatków.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Przegląd badań

Partnerem serwisu jest