Czy suplementacja żelaza wpływa na rozwój niemowląt z małą urodzeniową masą ciała?

Czy suplementacja żelaza wpływa na rozwój niemowląt z małą urodzeniową masą ciała?
05.06.2013
Omówienie artykułu*: Effects of iron supplementation of LBW infants on cognition and behavior at 3 years
S.K. Berglund, B. Westrup, B. Hägglöf i wsp.
Pediatrics, 2013; 131: 47–55

Opracowała dr med. Bożena Dubiel
Konsultował prof. dr hab. med. Janusz Książyk, Klinika Pediatrii i Żywienia Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Skróty: CBCL – Child Behavior Checklist, CI* – przedział ufności, IQ – iloraz inteligencji, ITT*intention-to-treat analysis, LBW – mała urodzeniowa masa ciała, p* – prawdopodobieństwo, RR* – ryzyko względne, WPPSI-III – Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Third Edition

* Kryteria wyboru badań, opis procesu kwalifikacji oraz słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych znajdują się na stronie internetowej Medycyny Praktycznej w zakładce Artykuły (www.mp.pl/artykuly/slownik).

Wprowadzenie

Niemowlęta urodzone przedwcześnie z małą urodzeniową masą ciała należą do grupy zwiększonego ryzyka zaburzeń funkcji poznawczych i zachowania oraz wystąpienia niedoboru żelaza wpływającego na rozwój neurologiczny dziecka. Wyniki wcześniejszych badań wskazują, że podawanie żelaza niemowlętom w wieku od 6 tygodni do 6 miesięcy urodzonym z nieznacznie zmniejszoną masą ciała (2000–2500 g) zmniejszyło ryzyko wystąpienia w 6. miesiącu życia niedokrwistości związanej z niedoborem żelaza, a efekt kliniczny zależał od wielkości zastosowanej dawki (p. Suplementacja żelaza u niemowląt z małą urodzeniową masą ciała zmniejsza ryzyko anemiiprzyp. red.). Nie oceniano natomiast, czy suplementacja ta wpływa na rozwój funkcji poznawczych i zachowanie dzieci w kolejnych latach życia.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Przegląd badań

Partnerem serwisu jest