Wpływ zawartości owoców i warzyw w diecie na ryzyko POChP u mężczyzn

Wpływ zawartości owoców i warzyw w diecie na ryzyko POChP u mężczyzn
04.08.2017
Opracował: dr n. med. Filip Mejza
Omówienie badania: Kałuża J., Larsson S.C., Orsini N. i wsp.: Fruit and vegetable consumption and risk of COPD: a prospective cohort study of men. Thorax 2017; 72: 500–509.
Wpływ zawartości owoców i warzyw w diecie na ryzyko POChP u mężczyzn
fot. iStock