Leczenie przeciwkrzepliwe w onkologii

16.03.2020
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Wybrane treści dla pacjenta
  • Nowotwór - co to, rozwój, podział
  • Sposoby leczenia zakrzepicy żył głębokich
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych
  • Zakrzepica żylna
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Nowotwór złośliwy a ciąża