Leczenie przeciwkrzepliwe okołozabiegowe po przebytej zakrzepicy żył miednicy

22.12.2021
dr hab. Anna Klukowska
Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta: