Kiedy pacjenta po ZP z ograniczoną wydolnością fizyczną należy kierować do ośrodka specjalistycznego?

03.01.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Centrum Diagnostyki i Leczenia ŻChZZ, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta: