Kontrola pacjenta po przebytej zatorowości płucnej

05.01.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Centrum Diagnostyki i Leczenia ŻChZZ, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta: