Pacjent z trombofilią wrodzoną i nabytą – ryzyko ŻChZZ

08.06.2022
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
Instytut Kardiologii UJ CM w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Wybrane treści dla pacjenta: