Ultrasonografia w diagnostyce zakrzepicy - czy zawsze możemy mieć pewność rozpoznania?

04.01.2023
dr n. med. Marzena Frołow
Klinika Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, UJ CM w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Sposoby leczenia zakrzepicy żył głębokich
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych
  • Zakrzepica żylna