Krwawienie śródczaszkowe w trakcie leczenia lekami przeciwzakrzepowymi – kiedy i jak ponownie włączyć leczenie?

15.03.2023
prof. James Douketis, prof. Roman Jaeschke
Zarejestrowano na potrzeby McMaster Textbook of Internal Medicine.

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych
  • Sposoby leczenia zakrzepicy żył głębokich
  • Migotanie przedsionków
  • Zakrzepica żylna