Czy wybór dawki enoksaparyny wpływa na losy chorych hospitalizowanych z powodu ciężkiej postaci COVID-19?

06.04.2022
Omówienie artykułu: Standard prophylactic versus intermediate dose enoxaparin in adults with severe COVID-19: a multi-center, open-label, randomized controlled trial.
U.S. Perepu i wsp.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2021; 19: 2225–2234