Kryteria Hestia czy uproszczona skala PESI?

Kwalifikacja do leczenia ostrej zatorowości płucnej w domu chorego według kryteriów Hestia w porównaniu z zastosowaniem uproszczonej skali PESI – badanie HOME-PE

21.09.2022
Omówienie artykułu: Triaging acute pulmonary embolism for home treatment by Hestia or simplified PESI criteria: the HOME PE randomized trial
P.M. Roy i wsp.
komentarz: prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
European Heart Journal, 2021; 42: 3146–3157

Wybrane treści dla pacjenta: