73-letnia kobieta z niedawno rozpoznanym niezastawkowym migotaniem przedsionków


Wybrane treści dla pacjenta
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Migotanie przedsionków