Odległe powikłania ŻChZZ - zespół pozakrzepowy

Zapobieganie zespołowi pozakrzepowemu w świetle aktualnych badań i polskich wytycznych 2019

07.09.2020
prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyń, Angiologii i Flebologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach