Zakrzepica żyły wrotnej, krezkowej i żył wątrobowych

Postępowanie w zakrzepicy żyły krezkowej, żyły wrotnej i żył wątrobowych według wytycznych American College of Gastroenterology 2020 i American Association for the Study of Liver Diseases 2021

22.06.2022
dr n. med. Karolina M. Wronka1, dr n. med. Anna Stadnik2, prof. dr hab. n. med. Maciej Wójcicki1, prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz1
1 Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Zakład Radiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny