Ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii bezinterferonowej HCV u pacjentów z koinfekcją HIV/HCV – wyniki ogólnoeuropejskiego badania

11.03.2021
Effectiveness and Safety of Interferon-Free Direct-Acting Antiviral Hepatitis C Virus Therapy in HIV/Hepatitis C Virus Coinfected Individuals: Results From a Pan-European Study
Amele S., Peters l., Rodger L. i wsp.
J. Acquir. Immune Defic. Syndr. 2021; 86: 248–257