Anafilaksja – rozpoznawanie

05.01.2023
dr n. med. Łukasz Błażowski, Zakład Patofizjologii Człowieka, Uniwersytet Rzeszowski

Wybrane treści dla pacjenta
  • Krwiste lub fusowate wymioty
  • Krwawienie z odbytu
  • Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja)
  • Obrzęk naczynioruchowy